Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vejledning til leverandører

Kære leverandør eller nye leverandør – her kan du læse om tilbud og fakturering

Menighedsrådet forvalter sognets penge og har derfor et ansvar for at skabe de bedste mulige rammer for kirken og sognet. Det er vores mål at få så meget kirke ud af så få midler som muligt, uden at det går ud over kvaliteten.  Vi er derfor altid imødekommende overfor nye forsalg og ideer, der kan gøre vores drift bedre.

Vi vil til enhver tid søge alternative tilbud, hvis vi finder det aktuelt, uanset beløbsramme.

Leverandør

Er du leverandør, eller vil du gerne være leverandør til Nr. Bjert kirke, er der nogle relevante informationer, som du skal følge.

 • CVR nr. 21055417
 • EAN nr. 5798000818637

Tilbud

Alle arbejdsopgaver/leverancer kan som grundregel kun udføres på baggrund af et tilbud.

Dette tilbud kan, afhængig af arbejdets/leverancens omfang, sendes som en mail eller som et mere formelt tilbud med detailbeskrivelser og anden relevant dokumentation samt evt. tegninger. Formen aftales nærmere med opdragsgiver. Der skal altid tages udgangspunkt i kirkens kravspecifikation.

Der kan være tale om 2 slags tilbud

 • Overslagtilbud – anvendes i en meget tidlig fase af et projekt til at få en indikation af priser og er med til at angive en budgetramme.  Krav til detaljeringsgraden er lav.
 • Bindende tilbud – anvendes hvor der foreligger konkrete planer for udførelse af et arbejde eller projekt. Høje krav til detaljering.

Alle tilbud skal sendes til mailadresse: 7932@sogn.dk med cc til den person, som har bestilt tilbuddet.

Selve tilbuddet skal indeholde:

 1. Navn på opdragsgiver fra kirken
 2. Tydelig beskrivelse af projektet, selve arbejdet og den kvalitet arbejdet leveres i ved aflevering
 3. Materialebeskrivelse, gerne fakta-blad(e)
 4. Tydelig beskrivelse af hvad der er uden for tilbuddet, som er nødvendigt for, at det pågældende projekt kan fungere for kirken
 5. Udførelsen skal tage hensyn til afvikling af de kirkelige handlinger
 6. Leveringstid med arbejds- og tidsplan
 7. Tilbuddets gyldighed. På nogle projekter skal vi søge om myndighedstilladelse, hvorfor selve beslutningsprocessen kan tage nogen tid (op til et år), og dit tilbuds gyldighed skal derfor kunne omhandle dette
 8. Reklamations- og garantibetingelser

Fakturering

Alle fakturaer skal fremsendes på mailadressen 7932@sogn.dk

For at fremme betalingen skal faktura indeholde:

 • Navn på opdragsgiver i kirken
 • Opgave og/eller projektbeskrivelse
 • Ved delfakturering, tydelig angivelse af hvilken del, der faktureres
 • Henvisning til ordren/tilbud, dato etc.
 • Korrekt pris jf. tilbud

Betalingstid

VI bestræber os på at honorere de aftale betalingsvilkår bedst muligt. Imidlertid har vi en procestid for godkendelse, kontrol, anvisning og betaling, hvorfor der må påregnes op til 30 dages betalingstid.

Hvis du har spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, er du velkommen til at rette henvendelse til menighedsrådets formand eller kasserer.