Konfirmation i Nr. Bjert, Eltang og Sdr. Vilstrup kirker

Konfirmationsår
Børnene konfirmeres når de går i 8. kl. og konfirmationsåret er det år, hvor selve konfirmationen finder sted. Konfirmandundervisningen starter efteråret før.

Tilmelding til konfirmation
Tilmelding til konfirmations skal ske senest ved skoleårets begyndelse i det år, hvor konfirmandundervisningen starter.
Du finder datoer og tilmelding længere nede på siden. 

Konfirmationskirker
Alle undervisningshold kører klassevis, mens selve konfirmationsdagen, og dermed også kirke, er valgfri. 
Det står frit for at vælge om konfirmationen skal være i Nr. Bjert kirke, i Eltang kirke eller Sdr. Vilstrup kirke.

Konfirmationsdag og tidspunkt i Nr. Bjert kirke
Konfirmationer i Nr. Bjert kirke ligger altid på St. Bededag (fredag), lørdag,  og søndag. Altid disse tre på hinanden følgende dage.
St. Bededag er der konfirmation kl. 09.30 og kl. 11.15
Lørdag kl. 09.30 og kl. 11.15
Søndag kl. 11.15

Vælg en konfirmationsdag allerede nu
For at kunne planlægge dagen i god tid, er det muligt allerede nu at tilmelde sig og dermed vælge konfirmationsdag to år frem. Se  tilmelding nedenfor.  Det er kun muligt at vælge dag, ikke tidspunkt, men vi gør alt for at opfylde alles ønsker og tror på, at alting ordner sig. 

Konfirmationdag og tidspunkt i Eltang og Sdr. Vilstrup kirker
I Eltang og Sdr. Vilstrup kirker er der konfirmation St. Bededag.

Kontakt til præsterne
Kristina Nilsson, krn@km.dk, 6162 6099
Katrine Papsø Andersen, kpa@km.dk, 2399 6399
Christine Alexandersson, cal@km.dk, 3031 8249

Vil du vide mere
Hvis du har yderligere spørgsmål kan du kontakte præstesekretær Lena Bentsen på lebe@km.dk

Tilmelding
Tilmeldingsformularer finder du her: TILMELDING

Ophavsret: