Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Ofte stillede spørgsmål

Konfirmation
Konfirmation er altid en stor begivenhed, hvor der kan dukke mange spørgsmål op.

Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål her, så kontakt os både for svar men også for, at vi kan udvide listen over spørgsmål. Kontakt præstesekretæren på kontor@nrbjertkirke.dk

Kontakt til præsterne
Hvis du har brug for at kontakte en af præsterne, kan du gøre det her:
Kristina Nilsson, Nr. Bjert kirke, krn@km.dk, 6162 6099
Katrine Papsø Andersen, Nr. Bjert kirke, kpa@km.dk, 2399 6399
Christine Alexandersson, Eltang og Sdr. Vilstrup kirker, cal@km.dk, 3031 8249

Tilmelding til konfirmation
Tilmelding til konfirmations skal ske senest ved skoleårets begyndelse i det år, hvor konfirmandundervisningen starter. I får besked via skolen.

Konfirmationsår
Konfirmationsåret er det år, hvor selve konfirmationen finder sted. Konfirmandundervisningen starter efteråret før og selve konfirmationen finder sted det følgende forår.

Konfirmationsdage
Konfirmationer i Nr. Bjert kirke ligger altid på St. Bededag (fredag), lørdag og søndag. Altid disse tre på hinanden følgende dage. Afhængigt af antallet af konfirmander vil der være 1 - 2 konfirmationsgudstjenester pr. dag.

Ønsk en dag allerede nu
For at kunne planlægge dagen i god tid, er det muligt allerede nu at tilmelde sig og dermed ønske konfirmationsdag flere år frem. Find konfirmationsår og klik på den ønskede dato og en tilmeldingsformular kommer frem. 

Hvad med tilmelding, når vi ikke ved hvilken dag, det skal være?
Hvis I ikke har et ønske om en speciel dag, kan I roligt vente med tilmelding til vi kommer tættere på. Alle bliver konfirmeret, så der er ingen hast. Der kommer et link til tilmelding på hjemmesiden, når tid er. I får også besked via skolen.

Kirkens begrænsning
I Nr. Bjert kirke er der et begrænset antal bænke, hvilket sætter en begrænsning på antallet af konfirmander pr. gudstjeneste. Ønsket om en speciel dag er derfor 'først til mølle', men vi gør alt for at opfylde ønsker og tror på, at alting ordner sig.

Hvad, hvis barnet skifter klasse?
Konfirmanderne bliver undervist klassevis, så skulle barnet skifte klasse, får vi det at vide fra skolen.

Hvad, hvis vi gerne vil ændre dato?
Kontakt præstesekretæren på kontor@nrbjertkirke.dk.

Hvad, hvis vi flytter?
Kontakt præstesekretæren på kontor@nrbjertkirke.dk.

Kan vi vælge tidspunkt for konfirmation?
I kan ønske dag ved tilmelding. Senere, når vi kender fordelingen på dagene, får I mulighed for at vælge tidspunkt, men det er først når undervisningen er gået i gang. Er I i en situation, hvor det er meget vigtigt, så kontakt os og vi vil se, hvad vi kan gøre.

Vores barn går på Lyshøjskolen, men vil gerne konfirmeres i Eltang eller Sdr. Vilstrup kirke
Konfirmation i Eltang eller Sdr. Vilstrup kirke er altid og kun St. Bededag. Benyt tilmelding her på hjemmesiden.. 
Undervisningen vil foregå i Nr. Bjert sammen med skoleklassen. 

Vi skal have tvillinger konfirmeret. Får vi en eller to bænke? Kan vi sidde sammen?
Hver konfirmand har en bænk. Kontakt os, hvis I gerne vil have bænke i nærheden af hinanden.

Hvor lang tid tager en konfirmation?
Selve konfirmationen tager ca. 1 time, men regn god tid både før og efter, da der er mange mennesker - og biler.

Hvad tid skal konfirmanderne møde før konfirmationen?
Konfirmanderne skal være klar i menighedshuset senest 20 min. før.

Må vi lave en speciel event for konfirmanden?
Vi frabeder os events, der kan virke forstyrrende både på den igangværende konfirmation (støjende motorcykler etc.) og på det efterfølgende udenfor kirken.

Må vi filme med drone?
NEJ!

Hvor mange kan der sidde på en bænk?
Behageligt 7, klemt 8. Konfirmanden sidder på stol udfor bænken.

Må vi tager flere gæster med?
I menighedshuset bliver konfirmationen transmitteret direkte på storskærm, og der er rigelig med plads - og kaffe på kanden.

Hvor kan vi aflevere telegrammer og gaver til konfirmanden?
I menighedshuset er der en papirspose til hver konfirmand, hvor hilsner kan afleveres. Der er hele tiden er en af vores ansatte tilstede og holder opsyn. Konfirmanden tager sin pose med efter egen konfirmation.