Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Vielse og velsignelse

Vielse
En vielse i kirken er en smuk begivenhed, og en dag som mange ser frem til. Det er helt specielt at stå der i kirken og sige ja til hinanden foran Gud, venner og familie.

Når I vælger at blive viet i kirken, er det både en vielse og en velsignelse af jer. Et kirkevielse er juridisk gyldigt på samme måde som en vielse på rådhuset. Men et kirkevielse handler også om kristen tro, håb og kærlighed. 
Er I allerede blevet viet på rådhuset, kan I få en kirkelig velsignelse. 

I kan blive gift i Nr. Bjert kirke, hvis I bor i sognet, eller på anden måde har tilknytning til sognet. 

Det skal I gøre
Når I har fundet ud af, at I vil vies, er der en række praktiske ting, I skal have styr på.

Lav en aftale
I skal ringe eller skrive til kordegnekontoret, 7553 8712 kordegn@nrbjertkirke.dk, for at aftale en dato for vielsen. Når I har aftalt en dato for vielse, ringer I til præsten ca. en måned før for at aftale et tidspunkt for en samtale.

Skaf en prøvelsesattest
I skal have en prøvelsesattest fra kommunen, som I skal aflevere på kordegnekontoret. For at få en prøvelsesattest, skal I udfylde og aflevere en ægteskabserklæring. 

Vælg vidner
Da vielsen har juridisk gyldighed, skal der være to vidner til stede. Vidnernes navne og adresser noteres i kirkebogen.

Vælg navn
Hvis I vil ændre navn i forbindelse med jeres vielse, skal I ansøge om det. Hvis navneændringen skal gælde fra jeres vielsesdag, skal I i god tid inden vielsen sende blanketten "Navneændring på bryllupsdagen" (personregistrering.dk) til jeres kirkekontor.

Samtale med præsten
Alle kommende brudepar i Nr. Bjert kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. 
I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og præsten vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så han kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkevielse? Og hvad er kærlighed egentlig? 
I kontakter selv præsten for at aftale en samtale.

Sådan foregår vielsen
Vielsessceremonien indledes med klokkeringning, indgangsmusik (præludium) hvor bruden bliver ført op ad kirkegulvet og en indgangssalme. Derefter hilser præsten fra alteret, beder en bøn og læser nogle udvalgte tekster fra Bibelen. Efter to salmer er det tid til selve vielseshandlingen.

Vielsen begynder med at præsten holder en tale til jer som brudepar. Dernæst skal I hen og stå foran præsten. Det afsnit hedder tilspørgslen. I skal hver svare ja to gange: først til ægteskabet, og så til at ville elske og ære i medgang og modgang indtil døden skiller jer ad.

Når I begge har sagt ja til hinanden, siger præsten: "Så giv hinanden hånd derpå." Med sin hånd på jeres hænder forkynder præsten derefter, at I nu er rette ægtefolk. Med denne handling er I juridisk set viet til hinanden. Tilspørgslen kan afsluttes med, at I giver hinanden ringe på.

Vielseshandlingen afsluttes med en bøn og velsignelsen. I knæler ved alteret. Præsten har sine hænder på deres hoveder, og beder for jer. Der afsluttes med fadervor og velsignelsen. Derefter sætter I jer på jeres pladser.

Efter vielseshandlingen synger man endnu to salmer. Vielsen slutter med, at I går ud af kirken sammen.

Traditioner

  • Der er massevis af traditioner i forbindelse med bryllupper. Det er helt op til jer at beslutte, hvilke I vil følge. Det kan dog være en god ide at overveje, hvad I ønsker, før familie, venner og præsten begynder at stille spørgsmål:
  • Hvem skal følge bruden op ad kirkegulvet? Eller skal I følges? Mange vælger, at brudens far følger bruden op ad kirkegulvet, som et symbol på, at han afleverer sin datter.
  • Hvem skal sidde hvor i kirken? Ifølge gammel tradition sidder brudens familie i venstre side og gommens familie i højre side af kirken. Den nærmeste familie kan sidde nær alteret sammen med jer.
  • Noget nyt, noget gammelt, noget blåt, noget lånt. Ifølge traditionen skal bruden bærer alt dette til sit bryllup. Hvis I vil følge traditionen, er det en god ide at finde ud af det i god tid, så I kan finde noget, der virkelig betyder noget for jer, f.eks. et gammelt familiesmykke, noget fra jeres forældres bryllup eller lignende.
  • Skal I have ringe på? Præsten vil spørge jer, om I vil udveksle ringe i forbindelse med ritualet.