Erhvervelse af gravstedsret

Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravstedsret - gravsteder samt om nedsættelse af kister eller askeurner i såvel nye som bestående gravsteder sker til graveren.

Ønsker om erhvervelse af gravstedsret imødekommes til begravelse af en person som opfylder mindst en af følgende betingelser. 

• Afdøde havde ved sin død bopæl i sognet og var medlem af folkekirken.

• Afdøde har ægtefælle, forældre, svigerforældre eller børn begravet på kirkegården.

• Afdøde har på særlig måde har været knyttet til sognet.

• Afdøde havde ved sin død bopæl i sognet og var ikke medlem af folkekirken.

Ophavsret: